Mjölkbägare t spädbarn

35ml alt flask & skedmatning

Matningsbägaren är en produkt avsedd att användas under begränsad tid för att ge bröstmjölk till spädbarn som behöver medicinering eller mindre tillskott. Den kan också användas till spädbarn som inte kan ammas, t.ex. sugsvaga spädbarn, för tidigt födda spädbarn eller spädbarn med neurologiska sjukdomar. Bägaren är graderad till 35 ml vilken tydligt visar hur mycket barnet få i sig.

Produkten har lagts till i din kundvagn.

Produktdata

411600 *
800.0507 St
1 Dolt pris
Dolt pris
stockimage_grey.gif
  • Avtalsart.